Informace o obci

Do roku 1990 byla Obec Morašice pod obecní správou obce Zdechovice. Od 1.1. 1991 má obec rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR postavení právnické osoby, v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese z těchto vztahů odpovědnost z něho vyplývající. První zmínka o obci byla nalezena v listině z roku 1487, kdy obec patřila ke kolínskému hradu a žilo v ní 106 obyvatel.

V obci je zachovaná historická dispozice okrouhlé návsi, kolem níž jsou rozmístěny bývalé zemědělské usedlosti. Střed obce zdobí dřevěná zvonička, kamenný křížek - pomník Mistra Jana Husa, památník obětem první světové války z roku 1932 a lípy vysázené v roce 1922.  V obci je dochována řada objektů z druhé poloviny 19. století a počátku 20. století, které představují cenné doklady lidového stavitelství s využitím místního kamene jako stavebního materiálu, včetně typických ohradních zdí. Některé objekty mají zachovalou dobovou fasádu se štukovými detaily. V roce 1939 se vybudovala silnice procházející obcí. Do té doby byla tato silnice hliněná a zpevněná tzv. hatěmi, což byly svazky větví, které zpevňovaly cesty v bažinatých územích. Zavedena byla také telefonní linka do hájovny a do hostince. V roce 1948 byly Morašice připojeny k elektrické síti.

Předností Morašic je hlavně jejich klidné a čisté prostředí. V obci jsou dvě vodní plochy, rybník na návsi bez názvu a rybník Koráb. Obec je obklopena hlubokými lesy, které jsou ideálním místem k houbaření nebo procházkám v přírodě. V jihovýchodní části katastru obce se nachází Morašická obora, v níž žije hlavně černá zvěř a mufloni. Obec leží na křížení žluté a zelené turistické trasy a prochází jí naučná geologická stezka, tzv. Malý Geologický Okruh

Základní údaje o obci

  • Poloha: Obec leží v západní části Pardubického kraje, 7 km jihozápadně od města Přelouče (zobrazit na mapě)
  • Nadmořská výška: 258 m n. m
  • Katastrální výměra území obce: 442 ha
  • Počet obyvatel: do 100 
  • První zmínka o obci: r. 1487
  • Web: http://www.obec-morasice.cz