Rekonstrukce a odbahnění návesního rybníčku v Morašicích

 

 

HLAVNÍ CÍL:

Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

Podpora opatření na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích

 

 

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Morašice

ZÁMĚR: Realizace opatření k ochraně přírody a k adaptaci na klimatickou změnu

ZPRACOVATEL PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE: Projekční kancelář Ing. Kurka, Příčná 1389, 535 01 Přelouč

DODAVATEL: ZEMPRASTAV spol. s r.o.,Vidoň 12, Tetín, 507 71 Miletín

 

MÍSTO REALIZACE: Morašice

CELKOVÉ náklady: 1 176 698,00 Kč

dotace: 779.000,00 Kč

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 10/2021

Cíl akce (projektu): Odbahnění zátopy rybníčka, oprava čelní opěrné zdi, spodní výpusti a zpevnění zadní zdi.

 

před:

 

průběh prací:

 

po: