Zastupitelstvo

 • Starostka: Mgr. Andrea Faltysová, DiS, MBA
 • Místostarosta: Ing. Zdeněk Šanda
 • Členové: Pavla Filipová, Jiří Drechsler, Lukáš Prochocký, Antonín Živný

Výbory

Finanční výbor

 • Předseda: Jíří Drechsler
 • Členové: Pavla Filipová, Lukáš Prochocký

Kontrolní výbor

 • Předseda: Lukáš Prochocký
 • Členové: Pavla Filipová, Antonín Živný

Výbor vnitřních věcí

 • Předseda: Antonín Živný
 • Členové: Lukáš Prochocký, Jaroslava Šandová

Kulturní výbor

 • Předseda: Pavla Filipová
 • Členové: Jiří Drechsler, Milada Tomanová