O RSS (zdroj: Wikipedia)

rss_640RSS (Rich Site Summary) je rodina XML formátů určených pro čtení novinek na webových stránkách a obecněji syndikaci obsahu.

Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu nastavit si odběr novinek z webu, který nabízí RSS zdroj (RSS feed, též RSS kanál, RSS channel). Tento zdroj se většinou vyskytuje na stránkách, kde se obsah mění a přidává velmi často (například zpravodajské servery).

Původně tento formát sloužil pouze k předávání aktuálních novinek mezi jednotlivými servery, které takto velmi jednoduše mohly odkazovat na aktuální články na jiných serverech.

RSS formát poskytuje obsah celého článku, příp. jeho část, odkaz na původní článek a také jiná metadata. Tyto informace jsou posílány jako XML soubor nazývaný RSS zdroj, webový zdroj, RSS stream, RSS feed nebo RSS kanál.

Pokračování na Wikipedii...

RSS na našem webu

Naše webové stránky podporují export vybraných dat ve formátu RSS 2.0. Pokud RSS využíváte a chcete být informování o dění v naší obci, můžete sledovat tyto kanály:

Aktuality (přehled novivek): https://www.obec-morasice.cz/export/aktuality-rss-20.xml

Vyhlášky (přehled aktuálně platných vyhlášek): https://www.obec-morasice.cz/export/platne-vyhlasky-rss-20.xml

Elektronická úřední deska (přehled aktuálně vyvěšených příspěvků): https://www.obec-morasice.cz/export/uredni-deska-rss-20.xml