Pasport místních komunikací

 

 

Projekt byl spolufinancován z prostředků Pardubického kraje z programu „Podpora
zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje“

 

 

PROJEKT: Pasport místních komunikací

Dotační titul: Podpora zpracování strategických dokumentů obcí Pardubického kraje

PŘÍJEMCE DOTACE: Obec Morašice

DODAVATEL: Gap Pardubice s.r.o.

                      Pražská 135, 530 06 Pardubice VI-Popkovice

CELKOVÉ náklady: 14 999,99 Kč

                  dotace:     9 200,00

TERMÍN UKONČENÍ REALIZACE: 9/2023

přiložené soubory:

Pasport místních komunikací - textová část

Pasport místních komunikací - obrazová část