Vlastním elektronický podpis

Datovou zprávu můžete zaslat prostřednictvím níže uvedeného e-mailu. Při zasílání datové zprávy prosím uveďte své jméno, příjmení a doručovací adresu. V případě, že jednáte za subjekt, připojte prosím IČ a název subjektu.

  • Elektronická adresa elektronické podatelny: info@obec-morasice.cz 
  • Časová možnost podání: kdykoliv 
  • Potvrzení přijetí: následující úřední den podatelny
  • Úřední dny podatelny: úterý každý sudý týden od 19:00 do 20:00 hod.

Upozornění:

  • Na uvedené el. adrese jsou přijímána všechna podání učiněná v elektronické podobě, podepsaná elektronicky.
  • Zprávy, které nejsou podepsané zaručeným elektronickým podpisem, jsou považovány za běžnou korespondenci.
  • Elektronický podpis podání musí být založený na kvalifikovaném certifikátu, který vydal akreditovaný poskytovatel certifikačních služeb.
  • Datová zpráva musí obsahovat kvalifikovaný certifikát, na kterém je podpis založen.
  • Takto doručené elektronicky podepsané podání bude zpracováno podle ustanovení příslušných zákonů a nařízení.

 

Osobně nebo poštou

  • Na adresu: Obec Morašice, Morašice č. p. 59, 535 01 Přelouč