OZV 1/2020

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2020, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 1/2020
Datum schválení: 13.10.2020
Vyhláška vyvěšena: - 31.12.2020
Účinnost vyhlášky: 1.1.2021 - 31.12.2021
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 1 (zobrazit)