OZV 1/2023

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 1/2023, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Morašice

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 1/2023
Datum schválení: 6.9.2023
Vyhláška vyvěšena: - 28.9.2023
Účinnost vyhlášky: 28.9.2023 - neuvedeno
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)