OZV 5/2019

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 5/2019, o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Morašice

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 5/2019
Datum schválení: 17.12.2019
Vyhláška vyvěšena: - 15.1.2020
Účinnost vyhlášky: 1.1.2020 - neuvedeno
Aktuálně platná?: ano
Příloh: 1 (zobrazit)