OZV 7/2019

Obecně závazná vyhláška obce Morašice č. 7/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Vlastnosti příspěvku
Typ: Obecně závazná vyhláška
Autor: Obec Morašice
Označení: OZV 7/2019
Datum schválení: 17.12.2019
Vyhláška vyvěšena: - 15.1.2020
Účinnost vyhlášky: 1.1.2020 - 31.12.2020
Aktuálně platná?: ne
Příloh: 1 (zobrazit)