• Zveřejněno: - 10.6.2016 Příloh: 1

  OZV 1/2016

  Obecně závazná vyhláška  obce Morašice  č. 1/2016 k zajištění udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství k ochraně životního prostředí,...

 • Zveřejněno: - 19.1.2015 Příloh: 1

  OZV 8/2015

 • Zveřejněno: - 10.10.2015 Příloh: 1

  OZV 6/2015

 • Zveřejněno: - 10.10.2015 Příloh: 1

  OZV 7/2015