zasedání zastupitelstva

Vlastnosti příspěvku
Typ: Příspěvek el. úřední desky
Autor: Obec Morašice
Zveřejněno - 15.5.2019
Příloh: 0

Obsah příspěvku

 

Obec Morašice

 

Obecní úřad Morašice Morašice č.p. 59, 53501 Přelouč


 

I N F O R M A C E

o konání zasedání Zastupitelstva obce Morašice

Obecní úřad Morašice v souladu s ustanovením § 93 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, informuje o konání zasedání Zastupitelstva obce Morašice, svolaného starostkou obce Mgr. Andreou Faltysovou, DiS, MBA, v souladu s § 91 odst. 1 zákona o obcích.

Místo konání: Obec Morašice – místnost obecního úřadu, Morašice č.p. 59

Doba konání: úterý 14. 5. 2019 od 19.30 hodinNavržený program:

1. Určení ověřovatelů zápisu

2. Schválení programu

3. Kontrola usnesení ze dne 16. 4. 2019 a plnění úkolů z usnesení

4. Návrh dodatku č. 1 k nájemní smlouvě CETIN a.s. Praha (pozemek p. č. 134 v k.ú. )

5. Informace z jednání se společností Lesy ČR a .s. ( pozemek p. č. 347/2)

6. Bezpečnost obce - informace z jednání na KÚ Pardubice

7. Došlá pošta

8. Usnesení

9. Závěr

 

 

V Morašicích dne 6. 5. 2019

Andrea Faltysová starostka Obce Morašice

Vyvěšeno na úřední desce dne: 7. 5. 2019

Sejmuto z úřední desky dne:. 15. 5. 2019